Piotr Pochopień - urodzony w roku 1981 w Makowie Podhalańskim. Absolwent Studium Zarządzania Biznesem w Suchej Beskidzkiej, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, od roku 2009 przewodnik górski, beskidzki.
Pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie, wiceprezes Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia, zastępca Komendanta Maltańskiej Służby Medycznej o. Sucha Beskidzka, dziennikarz, fotograf, krajoznawca, animator lokalnej społeczności, promotor produktu lokalnego, koordynator projektów związanych z promocją regionu Babiogórskiego i zrównoważonym rozwojem, reprezentant gminy i Polski w międzynarodowym seminarium „Landscape Stewardschip Exchange” – Białe Karpaty, Czechy, 2004r., status eksperta), trener III stopnia w Niepublicznym Centrum Doskonalenia Nauczycieli eduskrypt.pl.
W roku 2010 wyróżniony za swoją działalność dyplomem oddziału babiogórskiego PTTK w Suchej Beskidzkiej za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa.


Zainteresowania:
 • sport i rekreacja (wycieczki górskie, jazda na rowerze, jogging),
 • podróże po Polsce,
 • języki obce,
 • praca z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z zakresu społecznych inicjatyw lokalnych,
 • etnografia i walory turystyczne regionu babiogórskiego
 • pożarnictwo, bezpieczeństwo publiczne i obrona cywilna.

Łukasz Elżbieciak - urodzony w roku 1979 w Makowie Podhalańskim. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studiów podyplomowych z wiedzy o społeczeństwie i rodzinie, kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania i organizacji oświatą, od roku 2007 przewodnik górski, beskidzki.
Nauczyciel historii w Zespole Szkół Samorządowych w Krzeszowie, edukator Centrum Szkoleniowego eduskrypt.pl, współzałożyciel i opiekun Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego i Koła Miłośników Beskidów „ŻURAWNICA” w Krzeszowie, znakarz PTTK, animator lokalnej społeczności.
W roku 2010 odznaczony przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie srebrną odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”.

Zainteresowania:
 • turystyka górska,
 • podróże krajowe i zagraniczne,
 • polityka i gospodarka,
 • historia i przyroda Beskidów,
 • etnografia i walory turystyczne regionu babiogórskiego
 • ogrodnictwo.